Cevno injektiranje med betonskimi gradbenimi elementi

1 Injektirna cev

2 Izolacija prečnega prereza zidu
KÖSTER IN 5 injektirna in zalivna smola

Tesnjenje delovnih stikov med betonskimi gradbenimi elementi, ki so pod nivojem tal, vedno zahteva posebno pozornost. Posebej pomemben je spoj tla-stena. Napake in pomanjkljivosti na tem področju niso čisto nič nenavadnega. Preden vlijemo beton za steno, v delovno dilatacijo vstavimo injektirne cevi. Injektirne cevi so naluknjane ali zarezane. Ko se beton strdi, v injektirne cevi pod pritiskom injektiramo elastično injektirno smolo. Tako je stik trajno elastično zatesnjen in vodonepropusten.          
Za tovrstno injektiranje uporabljamo KÖSTER nizko viskozno poliuretansko injektirno smolo z dolgim odprtim časom KÖSTER IN 5. Pri tovrstnem načinu tesnjenja imata dobra pretočnost in dolg odprti čas pomembno vlogo, saj zagotovita, da injektirna smola prodre v najmanjše in najbolj fine reže, ter omogočata, da smola ne začne reagirati preden je injektiranje končano.

Pri delu vedno upoštevajte specifikacije in sledite navodilom navedenim v tehnični dokumentaciji.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America