Novice

HIDROIZOLACIJA Z NEGATIVNE STRANI OBJEKTA

 

KÖSTER HIDROIZOLACIJSKI SISTEMI ZA HIDROIZOLACIJO IZ NEGATIVNIH STRANI OBJEKTA – letni prostori, jaški, jaški dvigal, zbirniki, podzemni hodniki …

 

Kaj pomeni pojem hidroizolacija iz negativne (notranja) strani objekta?

Hidroizolacija objekta se vedno izvaja iz zunanje (pozitivne) strani objekta. Velikokrat pa se zgodi, da pride (kljub temu) tudi do vdora vode v notranjost kletnih prostorov. Vzrok temu so:

·Slabo izvedena horizontalna ali vertikalna hidroizolacija (slabo izdelani detajli)
·Poškodbe hidroizolacije narejene med samo izvedbo (najpogosteje pri zasutju izkopa) ali po izvedbi (npr. Izdelava dodatnih prebojev)
·Naknadno nastale razpoke na sami zgradbi/konstrukciji (npr. Konstrukcija narejena iz vodo neprepustnega betona → ni hidroizolacije → pojav razpok v konstrukciji kot posledica delovanja objekta → vdor vode skozi razpoke
·Usedanje temeljev in izredni dogodki, kot je to npr. potres

V kolikor je mogoče, izvedemo hidroizolacijo iz zunanje (pozitivne) strani objekta, v kolikor pa to ni možno (onemogočen ali otežen pristop in izkop gradbene jame), sanacijo izvedemo iz notranje strani ali tako imenovane iz negativne strani objekta.

Vsaka hidroizolacija, katera se v tem primeru uporabi, mora biti odporna na tako imenovani negativni pritisk, oziroma voda ne sme prodirati skozi konstrukcijo/zgradbo in ob enem vlaga ne doseže notranjega  zaključnega sloja, da bi na njega tako izvajala pritisk, kar bi na koncu privedlo do odpadanja ometa, luščenja zaključnih premazov in naposled do ponovnega zamakanja v objekt.

Hidroizolacija z negativne strani

Zidovi kleti pogosto niso dostopni iz zunanjih strani. Takšne zidove je mogoče izolirati samo iz notranje (negativne) strani.

Najpogostejša uporaba hidroizolacije objekta iz negativne strani:

·Hidroizolacija kleti iz notranjosti objekta

·Hidroizolacija vodohrana ali silosa iz zunanjosti

·Hidroizolacija jaškov

·Hidroizolacija tunela iz notranjosti


Zakaj KÖSTER hidroizolacijski sistemi ?
Hidroizolacija iz negativne strani objekta je bistveno zahtevnejša od hidroizolacije iz pozitivne strani, glede da voda pod pritiskom (katera prihaja skozi konstrukcijo objekta) ter nastajanje kristalov soli (katere so prisotne v kapilarah in polnijo pore) ustvarjajo velik pritisk na notranje sloje. Sanacija se v tem primeru ne sme izvesti z elastičnim in paro neprepustnim materialom, glede na dejstvo, da se ta material ne more ''opreti'' zgoraj navedenemu pritisku. S časom se tak material loči od podlage, kar na koncu privede do ponovnega vdora vode v notranjost objekta.

KÖSTER je za takšna področja uporabe razvil močan, specialni, cementni hidroizolacijski premaz z lastnostjo površinske kristalizacije pod imenom KösterNB 1 Sivi.

KÖSTER NB 1 Sivi ima lastnost velike odpornosti na negativen pritisk (celo do 13 barov) in prav to mu omogoča njegova lastnost kristalizacije. Kako nastaja proces kristalizacije? V samem premazu prihaja do kemijske reakcije, oziroma snovi v premazu reagirajo z vodo in prostim delom apnenca (prisoten v mineralnih podlagah) pri čemer pride do nastajanja kalcij-hidroksid-a v notranjosti same podlage. Po tej reakciji, potencialne hidravlične komponente (alkalni silikati) v premazu, katere reagirajo izključno v prisotnosti kalcij-hidroksida v podlagi in tvorijo kalcij-silikate. Le-ti se navežejo (navlažijo) s prisotno vlago v steni. Praktično KÖSTER NB 1 Sivi prodira v globino in s tem postaja sestavni del same podlage. Na ta način objekt hidroizoliramo in ga ohranjamo paro propustnega.

Reakcija zapira pore v betonu. To omogoča premazu KÖSTER NB 1 Sivi:
·Izjemno močno vezo s podlago (zelo močan oprijem)
·Odpornost na pozitiven in negativen pritisk vode (do 13 barov)
·Odpornost na kristalizacijo soli
·Vodo neprepustnost
·Učinek samoceljenja na ravni mikro razpok (možnost naknadne kristalizacije in tesnenje novo nastalih naknadnih razpok)

Delovanje NB 1

 

Pomembno:

·KÖSTER NB 1 Sivi je odporen na negativni pritisk do 13 barov (višina vodnega stolpa 130 metrov).

·KÖSTER NB 1 Sivi ne vsebuje snovi, katere bi lahko povzročile korozijo.

·KÖSTER NB 1 Sivi je uporaben na poroznih mineralnih podlagah

 

 

Köster NB 1Lastnosti NB 1 sivi:
·Odpornost na soli (kloride, sulfate in fosfate)
·Preprečuje izločanje soli skozi podlago
·Certificiran za uporabo v zbiralnikih pitne vode
·Ne vsebuje snovi, ki lahko povzročijo korozijo armature
·Ne vsebuje hlapnih organskih spojin (VOC)
·Izjemno paropropusten (μ = 60)
·Enostavna vgradnja – dolgo odprti čas
·Lahko se barva, omeče z ometom, prekrije s keramiko ali pusti kot zaključni sloj

Pogoji podlage

Podlaga na katero se nanaša premaz mora biti čista, trdna, brez ostankov olja, masti in vseh ne veznih snovi, katere bi lahko zmanjšale sprejemljivost s podlago.
Stari ometi na bazi apna se morajo odstraniti vse do nosilne konstrukcije: beton, opeka ali kamen. Na vse ostale gradbene materiale se premaz NB 1 Sivi ne vgrajuje. V kolikor je potrebno, se podlaga predhodno lahko poravna z cementnim reparaturnim ometom, kot je to KÖSTER Reparaturni Mort NC (malta se lahko nanaša v enem nanosu do debeline 4-50 mm).

Vgradnja
Po pripravi podlage, se le ta premaže z osnovnim polimer-silikatnim premazom KÖSTER Polysil TG 500 (vgradnja z čopičem, valjčkom ali pršilko), poraba ca. 120 – 250 g/m2, odvisno od vpojnosti podlage. Po približno 30 minutah, je podlaga pripravljena za vgradnjo premaza Köster NB 1 Sivi.
Material se zameša z vodo, za mešanje uporabimo elekt. mešalko z malimi obrati in z dodajanjem prahu v vodo. Vreča 25 kg KÖSTER NB 1 Sivi se zameša z 8l vode. Čas mešanja naj bo minimalno 3 minute (dokler ne dosežemo homogene zmesi brez grudic). Odprti čas za vgradnjo (pri +20 °C) je 2 ure.
KÖSTER NB 1 Sivi se vgrajuje v najmanj 2 slojih z uporabo čopiča ali stroja za strojni nanos,  predvidena poraba materiala je 2.5 – 4 kg/m2 (v primeru močnejšega pritiska vode iz negativne strani je potreben tudi tretji sloj premaza).
Po vgradnji hidroizolacijskega premaza, se kot zaključni sloj nanese KÖSTER Polysil TG 500, kateri utrdi podlago in dodatno preprečuje izločevanje soli.

 

Delo z Kster NB 1


Izdelava podrobnosti

Pri vgradnji hidroizolacijskega sistema je potrebno posebno pozornost posvetiti pravilni  izvedbi posebnih podrobnosti, kot so to:

1. Stiki tla-zid
Izvede se z izdelavo zaokrožnice z reparaturno malto KÖSTER NC, poraba 2 – 2.5 kg/m'. Dolžina horizontalne/vertikalne strani zaokrožnice mora biti ca. 4 – 6 cm.

2. Preboji raznih napeljav (cevi, inštalacije,…)
Preboje inštalacije je potrebno zatesniti z trajno plastičnim kitom KÖSTER KB-Flex 200, specialna masa na bazi poliolefina, katera se lahko vgradi celo na aktivne vdore vode (pasta je odporna na negativni pritisk vode 0,75 bara). Masa se vgradi med cev in konstrukcijo ali v samo cev skozi katero potekajo napeljave. Globina tesnjenja mora biti minimalno 8 cm oziroma v kolikor je potrebno, se prazen prostor predhodno lahko zapolni z gradbenim materialom PUR-pena (zavoljo manjše porabe KB Flex mase). Po izdelavi tesnjenja s pasto, preboj trajno zapremo z KÖSTER KB-Fix 5 (čas vezenja po zamešanju prahu z vodo je ca. 5 minut).

Skica:

Pravilno tesnjenje preboja

 

 

 

 - Puščanje preboja - Tesnenje  preboja z KB- Flex 200 - Finalna zaščita preboja z KB Fix 5

Tesnjenje preboja Pravilno tesnjenje preboja Pravilno tesnjenje preboja
Pravilno tesnjenje preboja Pravilno tesnjenje preboja

 

Prisotnost aktivnih vdorov vode
V kolikor so na objektu prisotni aktivni vdori vode, jih je potrebno pred vgradnjo hidroizolacijskega sistema sanirati z hitro vezočo malto KÖSTER Waterstop – malta katera po zamešanju z vodo veže u roku 30 sekund in se lahko vgradi direktno na aktivni vdor vode. Z omenjeno malto lahko izdelamo tudi zaokrožnice na stikih tla-zid (pri betonskih konstrukcijah nam voda pogosto vdira ravno na teh mestih).

Aktivni vdor vode se lahko prav tako reši z edinstvenim KÖSTER KD Sistemom, kateri vsebuje 3 izdelke: hidroizolacijski hitro vezni premaz (KD 1), visoko reakcijski prah (KD 2) in tekočino za tesnenje (KD 3).

Köster KD 2V nekaj sekundah aktivni vdor vode zatesnimo s suhim prahom KD 2, katerega vtisnemo na mokro površino, oziroma v roki napravimo kepo prahu in jo direktno postavimo na aktivni vdor vode (!). Po zaustavitvi vdora vode, se postopek hidroizolacije nadaljuje: vgradimo hitro vezočo cementno hidroizolacijo KD 1, vtremo prah KD 2 (na svež KD 1, katerega le ta površinsko takoj zasuši), brez čakanja nato nanesemo še tekočino KD 3 (za tesnenje). Na koncu se nanese drugi sloj KD 1 (hitro vezoča hidroizolacija, odporna na negativni tlak)

 

Tesnjenje aktivnih vdorov vode s KD 2

 

 

KÖSTER KD 2 – nanesemo direktno na vdor vode

 


Zaključek

Hidroizolacija iz negativne strani je mogoča in izvedljiva z uporabo primernega materiala in sistema kot je to KÖSTER NB 1 Sivi. V kratkem, da je sistem funkcionalen, je potrebno iz notranje strani narediti brez šivno ''kadičko'', oziroma moramo premaz nanesti na horizontalne in vertikalne površine. Na vseh delih kjer nimamo nanesenega sistema – obstaja velika verjetnost za vdor vode. Pogosto vprašanje s strani investitorja se glasi: Do katere višine se priporoča nanesti premaz?''. Premaz je potrebno nanesti (kjer je to mogoče) minimalno 1 meter nad zunanjim nivojem zemljišča ali 1 meter nad zgornjim nivojem pojavljanja vlage.
V nekaterih ekstremnih primerih (posebno pri zidanih konstrukcijah) se voda/vlaga lahko kapilarno dvigne celo do drugega nadstropja stavbe (glede na to, da je iz notranje strani – v kleti objekta izvedena zaščita v obliki hidroizolacijskega premaza in se posledično voda kapilarno dviguje). V tem primeru se mora izdelati prekinitev kapilarne vleke vlage. Prekinitev kapilarne vleke vlage oz. izvedba horizontalne zapore izvedena s kemičnimi sredstvi (injektirne tekočine, geli, kreme) je daleč najkvalitetnejša rešitev glede na to, da vlaga ostane pri samem dnu objekta in se več ne more dvigovati po zidu.

Tej temi pa se bomo posebej posvetili v enem od naslednjih člankov.

 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America