Novice

Nova uredba o varstvu pred sevanjem: KÖSTER BAUCHEMIE AG se odziva na novo zakonodajo o varstvu pred sevanjem

12. maja 2017 je Nemški zvezni urad za varstvo pred sevanjem sprejel novo uredbo o varstvu pred sevanjem. Gre predvsem za zaščito pred škodljivim sevanjem v medicini, za boljše preprečevanje izrednih dogodkov in zaščito pred sevanjem radioaktivnega plina radona v domovih.

Radon je radioaktiven žlahten plin brez barve, vonja in okusa. Nastaja iz radija v uranovem razpasnem nizu v zemeljski skorji, iz zemlje se sprošča v ozračje in se kopiči v zaprtih prostorih (jame, rudniki, kleti v zgradbah). V zgradbo preide iz zemlje skozi razpoke v podu ali stenah kleti ali skozi špranje med talno ploščo in zidovi, ob nezadostno zatesnjenih vodovodnih in odtočnih ceveh ali skozi druge morebitne odprtine. Vdihavanje plina radona ni problematično, so pa zdravju škodljivi njegovi razpadni produkti, ki jih lahko vdihnemo kot aerosole. Ti pa poškodujejo tkivo na stenah dihalne poti in lahko vodijo do nastanka raka.

V Nemčiji so območja, ki so bolj ali manj izpostavljena različnim nivojem radona. Na območjih višje koncentracije je potrebno upoštevati posebne ukrepe za varno gradnjo.

Tudi v Sloveniji obstajajo področja, kjer so višje koncentracije radona. To je predvsem tam, kjer so tla porozna in dobro prepustna za radon - kraška tla in prodnate podlage. Nizke koncentracije radona lahko najdemo na glinastih tleh, ki so slabo prepustna.
Z novim zakonom so se v Nemčiji prvič uvedli jasni ukrepi za zmanjševanje radona. Določena je tudi referenčna vrednost za ocenjevanje koncentracije radona v prostorih. Te referenčne vrednosti se ne sme preseči. Če je le mogoče mora biti vrednost pod minimalno referenčno vrednostjo. Le-ta za stanovanja znaša 100 Bq/m3 zraka. Če je ta vrednost presežena je potrebno sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe, da se prepreči ali vsaj omeji širjenje radona v zaprtih prostorih.

V Sloveniji žal še ne sledimo tem trendom. Pri nas je po zakonodaji dopustna koncentracija radona 400 Bq/m3 zraka (čeprav je v tujini priporočena meja 100 Bq/m3). Ko  je le-ta presežena je potrebno stavbe ustrezno sanirati.

V Nemčiji sprejet zakon bo v prihodnosti zajel tudi zaščito pred radonom na delovnih mestih. Prejšnje varstvene uredbe so veljale le za nekatera delovna mesta, kot so rudniki in jame. Sedaj pa bodo  pravila o zaščiti pred radonom na delovnih mestih na območjih z visoko koncentracijo radona, veljala tudi za vsa  delovna mesta v kletnih prostorih in pritličju.

Ker lahko plemeniti plin radon prehaja v zgradbo na več načinov (tj. preko dilatacij, razpok v stenah, razpok v tleh, preko stikov med talno ploščo in zidovi, preko drenažnih cevi, drenažnih in drugih jaškov, črpališč, prezračevalnih sistemov, kabelskih vodov, kanalov, ob nezadostno zatesnjenih vodovodnih in odtočnih ceveh ali skozi druge morebitne odprtine) je potrebno zgradbo ustrezno zaščititi proti temu nevarnemu žlahtnemu plinu. Ustrezno zaščito se lahko izvede naknadno (iz notranje strani) ali pa že med samo gradnjo (iz zunanje strani).

KÖSTER BAUCHEMIE AG že leta zagotavlja rešitev za zaščito pred radonom v stavbah. Na nove, strožje  zahteve in predpise, ki so stopili v veljavo z novim zakonom ter na vključitev referenčne vrednosti za stanovanja v sam zakon, smo se odzvali tudi mi. Naročili smo ponovno testiranje našega izdelka KÖSTER KSK SY - hladno samolepljive kavčuk/bitumenske tesnilne membrane.

Folija KÖSTER KSK SY 15 je ponovno izpolnjevala vse zahteve testa za tesnost proti radonu. Ob enem je KÖSTER prvi proizvajalec, ki je poleg same membrane testiral tudi 10 cm spoje folije (preklope) in test opravil pozitivno. Test kaže, da poleg same folije tudi spoji zagotavljajo trajno zaščito pred radioaktivnim žlahtnim plinom radonom.

Tesnilna folija KÖSTER KSK SY 15 ima tudi druge prednosti. Je hladno samolepljiva, kar pomeni da je zelo enostavna za vgradnjo (brez uporabe vročega zraka ali plina). Zaradi svoje velike prožnosti se lahko uporablja za hidroizolacijo in zaščito pred radonom tudi na najbolj zahtevnih mestih.

Tesnilna folija KÖSTER KSK SY 15 je zelo fleksibilna, takoj vodoodporna, odporna na udarce, ter premošča razpoke.

Referenca: 
Stavba podjetja Kalka Bautenschutz iz Großenhaina je na površini 16,000 m² zaščitena s tesnilno folijo KÖSTER KSK SY 15, ki stavbo varuje pred radonom in vlago.

Waterproofing with KÖSTER KSK SY 15: Protection against water and radonWaterproofing with KÖSTER KSK SY 15: Protection against water and radon 

Back

Top
Austria Brasil Bulgaria China Croatia Denmark Finland Germany Ghana Greece Hungary Italy Japan Kazakhstan Korea Kuwait Latvia Lebanon Mexico Netherlands Norway Panama Philippines Poland Portugal Romania Russia Senegal Serbia Slovakia Slovenia South Africa Spain Thailand Turkey Ukraine United Kingdom United States of America